wat doet admive

Motivatie is de kunst om iemand te laten doen wat jij wilt omdat hij het wil


(Dwight D. Eisenhower)

Vanuit mijn onderneming AdMiVe ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun operationele performance. Daarnaast zet ik mijn kennis en uitgebreid netwerk in om uitdagingen binnen complexe multidisciplinaire projecten het hoofd te bieden

Organisatie optimalisatie

Voor de optimalisatie van de performance van een organisatie is een analyse van de gewenste situatie noodzakelijk. Is er een mismatch met de klanten van de organisatie of laat de eigen prestatie te wensen over. Beide situatie vragen om een andere aanpak maar zal naar mijn ervaring altijd vaak terugkomen op prestatie van het individu. Niet willen presteren is makkelijk te mitigeren, niet kunnen zit vaak opgesloten in de omgeving waarin gepresteerd moet worden. Door oprechte aandacht te geven aan het individu, en een omgeving te scheppen waarin de optimale presentatie geleverd kan worden, zal de teamprestatie tot grote hoogte stijgen.


Projectmanagement van multidisciplinaire projecten

Ik heb een bewezen track-record in multidisciplinaire projecten van ruim 25 jaar. Dit brengt naast een gedegen projectaanpak gestuurd op risicobeheersing, ook een uitgebreid netwerk met zich mee. Ik heb mijn sporen met name verdiend in de watersector, en heb vandaar uit nauwe contact met alle stakeholder in deze markt. Voor het oplossen van deelproblemen kan ik terug vallen op partijen met specifieke niche ervaring.